Result 2017

RESULT 2017

BIB
NAME
TIMING
OPEN MALE (21.1K)
O-0377 Vikash Kumar 01:11:14
O-0900 Jalpesh Vaghela 01:18:13
O-0067 Dada Tukaram Sargar 01:22:12
OPEN FEMALE (21.1K)
V-0540 Shital Barai 01:30:55
O-0346 Sitaben Charel 01:34:11
O-0113 Gunjan Khurana 01:52:48
SURAT - MALE (21.1K)
O-0889 Dipak Patel 01:24:02
O-0773 Sandeep Kumar Singh 01:26:12
V-0609 Dhirwant Gill 01:30:54
SURAT - FEMALE (21.1K)
O-0869 Monika Nagpure 01:57:25
O-0903 Preety Khurana 01:59:56
O-0334 Saru Saraf 02:02:09
VETERAN MALE (21.1K)
V-0563 Ranajit Singh 01:21:53
V-0574 Mohd. Idris Mohd. Rasheed Khan 01:22:16
V-0466 Pandurang Patil 01:30:51
SURAT - VETERAN MALE (21.1K)
V-0448 Jagshir Singh 01:37:35
V-0429 Devang Naik 01:46:43
V-0447 Jagdish Saboo 01:55:46
VETERAN FEMALE (21.1K)
V-0493 Shobha Desai 01:46:15
V-0491 Sharda Bhoyar 01:50:03
V-0409 Anjali Bhalinge 01:57:49
SURAT - VETERAN FEMALE (21.1K)
V-0593 Meena Vankawala 01:59:35
V-0517 Khyati Patel 02:10:52
V-0455 Kalindi Mehta 02:11:42
BIB
NAME
TIMING
OPEN MALE (10K)
O-00349 Rajendra Kumar Bind 00:34:29
O-00451 Umesh Kuvar 00:34:36
O-02033 Yadu Baraf 00:35:59
SURAT - MALE (10K)
O-00839 Karan Sailor 00:38:57
O-00110 Divyesh Rana 00:40:57
O-01057 Harshit Rathi 00:42:37
VETERAN MALE (10K)
V-00644 Satpal Singh 00:43:26
V-00601 Goradhan Rathwa 00:43:39
V-00580 Uday Mahajan 00:43:46
SURAT - VETERAN MALE (10K)
V-00538 Nainesh Vankawala 00:53:10
V-00546 Pravinbhai Patel 00:55:53
V-00610 Kalpesh Bajaria 00:57:09
OPEN FEMALE (10K)
O-01596 Pallavi Retiwala 00:49:34
O-02160 Hetal Zezariya 00:49:56
O-01538 Silki Nagpure 00:51:17
SURAT - OPEN FEMALE (10K)
O-00319 Pooja Rani 00:57:47
O-00975 Darshana Sailor 00:58:58
O-00404 Sapna Agrawal 01:04:35
VETERAN FEMALE (10K)
V-00545 Pratima Heble 00:56:03
V-00567 Seema Desai 00:58:34
V-00578 Vaishali Machhi 00:58:50
SURAT - VETERAN FEMALE (10K)
V-00518 Brijal Desai 01:00:17
V-00570 Shetal Patel 01:05:25
V-00521 Dipti Jogani 01:07:29